PREDICCIÓ CIMS

Consulta el pronòstic meteorològic diari pels cims catalans


Clicant els punts del mapa podeu accedir al pronòstic meteorològic de diferents pics del país. Podreu consultar l’evolució prevista fins a 3 dies vista de la temperatura de l’aire, la humitat relativa, i la velocitat i la direcció del vent, així com les altituds on trobareu una temperatura de 0 ºC (isozero) i de -10 ºC. Són els valors que s’obtenen a partir del model meteorològic mesoescalar WRF (Weather Research and Forecasting) a 9 km de resolució del Servei Meteorològic de Catalunya. Parlem doncs d’informació obtinguda directament d’un model d’alta resolució i adaptat al nostre país.

A més, per a la majoria de cims pirinencs (Predicció pel Pirineu de l’SMC) disposeu d’aquesta mateix informació per a diferents cotes altitudinals (1500 m, 2000 m, 2500 m, 3000 m), així com el pronòstic d’altres variables com l’estat del cel, la cota de neu o la probabilitat de tempesta, informació elaborada per tècnics de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC. Recordeu que aquest producte també el teniu per les estacions d’esquí catalanes.